2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
23. - 24. október 2020 | Hotel Park, Dolný Kubín

Termín konania
23. - 24. október 2020
Miesto konania
Hotel Park****, Radlinského 21, Dolný Kubín
Hlavné témy podujatia
Dôležité termíny
10.9 2020 Posledný termín na registráciu spojenú s úhradou včasného účastníckeho poplatku
10.9 2020 Posledný termín na prihlásenie abstraktov
21.9 2020 Posledný termín na prihlásenie ubytovania
10.9 2020 Posledný termín na registráciu pasívnej účasti online spojenej s platbou účastníckeho poplatku
Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok Registrácia do 10.9.2020 Registrácia do 20.10. 2020 Registrácia na mieste
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 15,- EUR 20,- EUR 25,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 30,- EUR 40,- EUR 45,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 15,- EUR 20,- EUR 25,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 30,- EUR 40,- EUR 45,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 20,- EUR 25,- EUR 30,- EUR
Účastnícky poplatok do 10.9.2020
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 15,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 30,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 15,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 30,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 20,- EUR
Účastnícky poplatok do 20.10.2020
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 20,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 40,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 20,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 40,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 25,- EUR
Registrácia na mieste
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 25,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 45,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 25,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 45,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 30,- EUR

V cene účastníckeho poplatku je občerstvenie (coffee breaks) počas odbornej časti, kongresové materiály.
Poplatok je nevratný.
* Ceny sú uvedené s DPH

V prípade záujmu o vystavenie faktúry nás prosím kontaktujte emailom na adresu office@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Spôsob úhrady
1. Online platba kartou
Ihneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

2. Bankové spojenie
V prípade, že účastnícky poplatok uhradíte bankovým prevodom, použite prosím nasledujúce bankové spojenie:

Účet spoločnosti FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 232410
Špecifický symbol: ID v komore
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka
Možnosti zakúpenia monografie DIABEZITA
Počas podujatia budete mať možnosť zakúpiť si monografiu DIABEZITA. Diabetes obezita: nerozlučné dvojičky (Ľ. Fábryová, P. Holéczy et al.). Viac informácií nájdete tu.
Ubytovanie a strava
Viac informácií o možnosti ubytovania a objednania stravovania nájdete na tejto stránke.